Home > News > PRIME_C: Interreg samenwerking rond risicobeheersing en bewustwording aan de kust

Aanleiding

In het interreg 2 zeeën project “Coastal Communities 2150” hebben we samen met stakeholders en landschapsarchitecten vorm gegeven aan een duurzame toekomst van Renesse in 2050, Renesse is op zoek naar een omslag naar duurzaam toerisme, wij hebben dat via het landschap proberen te verbinden aan klimaatbestendigheid. Dit heeft geleid tot inspirerende visualisaties van het toekomstige landschap in en rond Renesse. Daarbij zijn sterkte punten van de vele landschappen die in Renesse samengekomen en van het dorp zelf als uitgangspunt genomen.

 

Het project: het landschap als verbindend thema

Alterra neemt samen met de gemeente Schouwen-Duiveland deel aan een clusterinitiatief van Interreg 2 zeeën, PRIME_C (Partnering for Risk Management and Engagement on the Coast) genaamd. Dit project heeft als doel heeft om lopende projecten van elkaar te laten leren. De partners zullen samen een publicatie schrijven, een internationaal congres organiseren en elkaar bijstaan in hun werk in lokale gemeenschappen. In dit initiatief willen we ten eerste evalueren bij stakeholders in Renesse hoe onze aanpak rond klimaatverandering en bewustwording is bevallen. Daarnaast willen we onze integrale aanpak in Renesse via het landschap graag verder uitbouwen. In onze visualisatie zijn een aantal landschappen als bouwsteen naar voren gebracht (strand, jonge/oude duinen, duinzoom met duinbeken en polder). We zoeken naar randvoorwaarden waaronder het haalbaar is om deze landschappen niet alleen weer zichtbaar maar ook weer functioneel kan maken. Hierbij willen we gebiedspartners ( gemeente, waterschap, natuurorganisaties, RWS, ondernemers, bewoners, etc,) samen laten werken omdat zij belang hebben bij verschillende diensten die dat landschap levert: beleving, cultuurhistorie, natuur, water, klimaat, etc. Het idee is om de (verdwenen) duinbeken als pilot te gebruiken om partijen op deze wijze te verbinden.

Close