Home > Event > Our Dynamic Coast: Working together to manage change
25 September, 2014
10:00 - 16:00
Canterbury Cathedral Lodge, Canterbury, Kent Join us

Join us:


Our Dynamic Coast: Working together to manage change

Shared coastlines across the English Channel and the North Sea provide a wealth of resources and opportunities to the people who live, work and holiday in these beautiful areas. However, coastal zones are under continuous and increasing pressure as many sectors and interests are competing within this vital and limited space.

There is much to learn from neighbouring countries on how to be better prepared for change. On 25 September, the INTERREG 2 Seas Programme Authorities and the PRiME-C Cluster partners had the pleasure to welcome an international audience to share best practices in risk management and engagement in coastal areas. The conference brought together expertise developed over six years of partnership working in cross-sector coastal management.

Our Dynamic Coast: Programme →


Click here for Presentations

Presentations (click link to download)

From Coast to Coast: a new social construction
Yves Henocque, Senior Advisor for Ocean Policy and Governance at IFREMER discussed the future of cross border integrated coastal management and its social implications.

Extreme Weather and Climate Change:  Communicating Resilience
Matt Huddleston, Deputy Chief Advisor to Government at the Met Office explained how adaption is needed in a changing coastal environment.

Why realizing wide public participation in Top-Down Processes?
Victor de Jonge, Honorary Professor and research associate at IECS and editor in chief of Ocean & Coastal Management presented on the impacts of cooperation and engagement in risk management.

Introduction to and Conclusions from PRiME-C
Christine Wissink, PRiME-C Cluster Manager

Looking Towards the Future: Next Steps
PRiME-C Cluster Partners

Workshop Sessions (Click link to download)

Environmental Change: Knowing Your Risks and Sighting Opportunities

Participative Engagement: Building Local Ownership

Onze dynamische kust: Samenwerken om veranderingen te beheren

De gedeelde en grensoverschrijdende kustlijnen van Het Kanaal en de Noordzee bieden een schat aan rijkdommen en mogelijkheden aan de mensen die wonen, werken en recreëren in deze prachtige omgeving. De kustgebieden staan echter onder een voortdurende en toenemende druk, omdat veel sectoren en belanghebbende partijen elkaar binnen deze onmisbare, beperkte ruimte beconcurreren.

Onze dynamische kust: Programma →


Klik hier voor presentations

 

De keynote sprekers die hun expertise delen zijn:

Van kust tot kust: een nieuwe maatschappelijke indeling
Yves Henocque, senior adviseur kust en zeebeleid en beheer bij IFREMER.

Extreme weersomstandigheden en klimaatverandering: communicatie en veerkracht
Matt Huddleston, Hoofd bestuursadviseur aan het Nationaal Metrologisch instituut (UK).

Het nut van grootschalige publieksparticipatie in top-downprocessen
Victor de Jonge isbijzonder hoogleraar en onderzoeksmedewerker bij het Institute of Estuarine and Coastal Studies (Universiteit van Hull, Engeland) enhoofdredacteur van het vaktijdschrift Ocean & Coastal Management.

Introduction to and Conclusions from PRiME-C
Christine Wissink, PRiME-C Cluster Manager

Looking Towards the Future: Next Steps
PRiME-C Cluster Partners

Sessies georganiseerd door PRiME-C partners:

Klimaatverandering: bewust zijn van risico’s en opportuniteiten zien

Groepsbetrokkenheid: het stimuleren van plaatselijke inbreng

Evaluatieformulier→

Les territoires littoraux en mouvement: travaillons ensemble pour nous adapter aux changements

Les zones côtières partagées entre la Manche et de la Mer du Nord sont riches en ressources et opportunités pour les personnes qui vivent, travaillent et passent leurs vacances dans ces lieux magnifiques. Ces littoraux subissent toutefois des pressions constantes et toujours plus fortes, dans la mesure où de nombreux secteurs et intérêts sont en concurrence dans cet espace vital et restreint.

Les territoires littoraux en mouvement: Programme →


Cliquez ici pour presentations

 

Les principaux intervenants qui partageront leur expertise avec le public sont:

De littoral en littoral: une nouvelle construction sociale

Yves Henocque , Conseiller principal Stratégies maritimes et Gestion intégrée mer et littoral de l’IFREMER (France).

Phénomènes météorologiques extrêmes et changement climatique: communication et résilience

Matt Huddleston, Conseiller en chef adjoint du gouvernement au sein de l’institut météorologique britannique (Met Office).

Pourquoi favoriser une large participation de la population dans les procédures descendantes ?
Victor de Jonge, Professeur émérite et associé de recherche au sein de l’Institute of Estuarine and Coastal Studies, Rédacteur en Chef de la revue Ocean & Coastal Management.

Introduction to and Conclusions from PRiME-C
Christine Wissink, La coordinatrice du Cluster

Looking Towards the Future: Next Steps
Les partenaires du Cluster Partners

Des sessions organisées par les partenaires du cluster:

Changement environnemental : prendre conscience des risques et des opportunités

Engagement participatif : favoriser l’appropriation des mesures au niveau local

Formulaire d’evaluation ici →


Close